In Perspectief worden verschillende aspecten van leren uitgewerkt, uitgelegd of beschreven. Verschillende vormen van leren, theorieën over leren, methodieken en modellen kunnen hier aan de orde komen.