Over ons

Wij zijn beiden jaren actief in het veld van de volwasseneneducatie. Onderzoek, advies, programmaontwikkeling en training zijn ons op het lijf geschreven. Zoals ook verwondering en nieuwsgierigheid. Deze laatste eigenschappen hebben ons ertoe gezet deze website te starten. Een website over leren van volwassenen in de breedste zin van het woord. Een website waarin leren vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd. Waarin plaats is voor grootmeesters van toen en nu, voor weetjes, voor formeel leren, non-formeel leren en informeel leren van laagopgeleide en hoogopgeleide volwassenen. Met aandacht voor beroepsgericht leren en leren uit interesse, voor de eigen ontwikkeling en vanuit de behoefte om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. We hopen dat deze website een platform wordt, waar al deze verschillende aspecten van leren van volwassenen bij elkaar komen. En vooral dat u en wij hiervan leren.

Ella Bohnenn, Maurice de Greef

Wilt u reageren of een bijdrage leveren?
Neem contact op met e.bohnenn@xs4all.nl en/of ricedegreef@gmail.com

Wilt u dat wij u attenderen op nieuwe artikelen? Klik op de link ‘Ik meld mij aan voor de mailing’ en vul uw gegevens in.

Privacystatement van www.volwassenenleren.nl

In alle zorgvuldigheid beheert, verwerkt en beveiligt de redactie van www.volwassenenleren.nl uw persoonlijke gegevens. Hierbij voldoet de redactie van www.volwassenenleren.nl aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan haar stelt. Voor de gegevens die de redactie verkrijgt via uw bezoeken aan de website van www.volwassenenleren.nl geldt dit privacystatement. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met haar privacybeleid. Dit privacystatement kan veranderd worden. Wij raden u aan om regelmatig dit privacystatement te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

Persoonsgegevens en haar beveiliging

Voor onze dienstverlening legt de redactie van www.volwassenenleren.nl met uw toestemming gegevens vast in één bestand. De redactie van www.volwassenenleren.nl kan via haar website en netwerk persoonlijke gegevens verzamelen voor het toezenden van een nieuwe attendering op nieuw gepubliceerde artikelen over volwasseneneducatie op de website www.volwassenenleren.nl. Dit zal zij circa zes maal per kalenderjaar doen. Voor dit eigen gebruik houdt de redactie een overzicht van namen en e-mailadressen bij. De redactie van www.volwassenenleren.nl bewaart het overzicht met deze gegevens, zo lang deze actueel blijven voor het toezenden van de attenderingen of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe deze gegevens verzameld zijn. Uitsluitend bevoegde personen van de redactie hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens en om dit te waarborgen maakt de redactie van www.volwassenenleren.nl gebruik van beveiligings- of veiligheidsprocedures.

Aanpassing persoonsgegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de redactie van www.volwassenenleren.nl te verzoeken uw persoonsgegevens (die u heeft ingezien nadat u dat de redactie van www.volwassenenleren.nl verzocht heeft) te laten wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Op uw verzoek zal de redactie van www.volwassenenleren.nl uw persoonsgegevens verwijderen en daar niet langer gebruik van maken.

Webstatistieken en klikgedrag

De redactie van www.volwassenenleren.nl houdt naast het klikgedrag ook bij hoe haar website wordt bezocht. Enkel algemene gegevens van bezoekers worden bijgehouden, zoals surfgedrag, het type webbrowser en de meest bezochte pagina’s. Dit om aan de hand van deze webstatistieken te bekijken hoe de geboden navigatiestructuur en informatievoorziening geoptimaliseerd kan worden. Uw identiteit blijft hiermee afgeschermd, omdat deze informatie niet tot u herleidbaar is.

Verstrekking van gegevens aan derden

Op geen enkele wijze zullen persoonsgegevens aan bedrijven en instellingen buiten de redactie van www.volwassenenleren.nl worden verstrekt, tenzij zij dit moet doen in het kader van wettelijke verplichtingen.

Sites gelinkt aan www.volwassenenleren.nl

De website www.volwassenenleren.nl bevat links naar sites die niet door of in opdracht van deze site zijn vervaardigd. De redactie van www.volwassenenleren.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Toegang, vragen en/of opmerkingen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens (onder bepaalde voorwaarden) op te vragen. De redactie van www.volwassenenleren.nl zal deze gegevens dan in een gestructureerd en toegankelijk format toesturen, dat op eenvoudige wijze op digitale systemen geopend kan worden. Mocht u enige vragen, klachten en/of opmerkingen hebben over hoe de redactie van www.volwassenenleren.nl uw persoonlijke gegevens beheert, dan kunt u een e-mail sturen naar: ricedegreef@gmail.com. De redactie van www.volwassenenleren.nl zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het bericht op uw vraag, klacht en/of opmerking reageren.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 25-05-2018.