Volwassenenleren.nl is een site over leren van volwassenen in de breedste zin van het woord en waarin leren vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd. Er is aandacht voor formeel leren, non-formeel leren en informeel leren van laagopgeleide en hoogopgeleide volwassenen; aandacht voor beroepsgericht leren en leren uit interesse, voor de eigen ontwikkeling en vanuit de behoefte om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.


Nieuw! mei 2024