Contact

Wilt u reageren, een bijdrage leveren of geattendeerd worden op nieuwe artikelen??
Neem contact op met e.bohnenn@xs4all.nl en/of ricedegreef@gmail.com

Copyright Volwassenenleren.nl
© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, of gebruikt in bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ella Bohnenn en Maurice de Greef.