Contact

Wilt u reageren of een bijdrage leveren?
Neem contact op met e.bohnenn@xs4all.nl en/of ricedegreef@gmail.com

Wilt u dat wij u attenderen op nieuwe artikelen? Klik op de link ‘Ik meld mij aan voor de mailing’ en vul uw gegevens in.

Copyright Volwassenenleren.nl
© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, of gebruikt in bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ella Bohnenn en Maurice de Greef.