Grootmeesters zijn originele of invloedrijke denkers die de onderwijspraktijk hebben beïnvloed of ons helpen bij het nadenken over leren, onderwijzen en begeleiden van volwassenen.