Helen Parkhurst: Vrijheid in leren samen met anderen

“The true business of school is not to chain the pupil to preconceived ideas, but to set him free to discover his own ideas.”

Helen Parkhurst (Wikipedia)

Helen Parkhurst (1886 – 1973) heeft als pedagoge de basis gelegd voor het daltononderwijs. Op basis van eigen inzichten is zij gaan experimenteren met lesgeven, waarbij vooral een individuele benadering van de leerling voorop stond (Wikipedia, 2023). Zij is in Waterville begonnen als enige leerkracht op een school waarbij zij aan 45 leerlingen moest lesgeven.

In dit Waterville-experiment zag zij de school als een sociaal laboratorium waar leerlingen al samenwerkend en experimenterend leren en werken aan taken waarbij ze zelf keuzes maken.

Geïnspireerd door Maria Montessori (bij wie zij tijdelijk assistent is geweest) krijgt zij de kans om de eerste ‘Dalton School’ op te richten.[1] Centraal stond dat leerlingen, op basis van hun eigen ontwikkeling, aan verschillende taken konden werken. Er was geen sprake van klassikaal onderricht (Wikipedia, 2023).

Vrijheid en socialisatie zijn uitgangspunten

Volgens Parkhurst is de school een sociale gemeenschap waar leerlingen leren leven, samenleven, werken en leren door ervaring op te doen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2023a). De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en hebben de vrijheid om naar eigen inzicht interessante taken doen, maar zijn wel onderdeel van een sociale schoolgemeenschap waarbij ze zich samen verantwoordelijk voelen voor het geheel, rekening houden met elkaar en de gelegenheid krijgen om met elkaar om te gaan (Nederlandse Dalton Vereniging, 2023a).

Parkhurst wilde dat leerlingen niet op elkaar of de docent hoefde te wachten, maar zelfstandig aan het werk konden gaan (Nederlandse Dalton Vereniging, 2023a). Daarom richtte zij themahoeken per vak in waar leerlingen zelf aan hun taak konden werken op basis van hun eigen gemaakte planning. Hierbij hielpen de oudere leerlingen de jongere leerlingen. Zelf gaf ze groepslessen en individuele lessen

Kernwaarden daltononderwijs

Het daltononderwijs behoort in Nederland tot één van de vormen van het vernieuwingsonderwijs. In het daltononderwijs wil men de leerlingen uitdagen op een andere manier te leren zodat er beter wordt aangesloten bij de interesses, mogelijkheden en behoeften.
Het daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden (Nederlandse Dalton vereniging, 2020):

  1. Samenwerking
  2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  3. Effectiviteit (door zelfplanning)
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie (op het eigen gedrag)

Het gaat dus om een andere organisatie van het onderwijs vormgegeven op basis van deze kernwaarden. De leerlingen of deelnemers werken in hun eigen tempo, ongestoord aan een taak met hulp van anderen.

Daltononderwijs wereldwijd

Begonnen in de Verenigde Staten, breidde het daltononderwijs zich uit naar China, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In Nederland is het daltononderwijs verankerd in het onderwijssysteem en is er een Nederlandse Dalton Vereniging opgericht. Maar ook in Tsjechië en Duitsland zijn er scholen en Dalton Verenigingen (Nederlandse Dalton Vereniging, 2023b). Er zijn in Nederland 343 daltonscholen in het basisonderwijs en kinderdagverblijven, 29 in het voortgezet onderwijs en 13 instellingen voor hoger onderwijs (Nederlandse Dalton Vereniging, 2023c).

In deze onderwijsvorm is alle ruimte om samen met anderen op basis van eigen interesses en behoeften je eigen ontwikkeling door te maken. En dat is precies waar ook de volwasseneneducatie naar streeft.

© volwassenenleren.nl (2023)

Voetnoten

[1] De eerste Dalton School is vernoemd naar de woonplaats van de familie die het financieel ondersteunde.

Referenties

Nederlandse Dalton Vereniging. (2020). Dalton Kernwaarden. Retrieved: 18-12-2020. https://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden

Nederlandse Dalton Vereniging. (2023a). Daltononderwijs. Retrieved: 31-10-2023. https://dalton.nl/daltononderwijs/

Nederlandse Dalton Vereniging. (2023b). Dalton onderwijs internationaal. Retrieved: 31-10-2023. https://dalton.nl/internationaal/

Nederlandse Dalton Vereniging. (2023c). Vereniging. Retrieved: 31-10-2023. https://dalton.nl/over-ons/vereniging/

Wikipedia. (2023). Helen Parkhurst. Retrieved: 28-10-2023. https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst