Empathisch luisteren

“Hoe was je vakantie?”
“Echt heerlijk! We waren op Kreta, ik vond het prachtig.”
“Vertel er eens meer over…”

Empathisch luisteren wil zeggen dat je echt wilt weten wat de ander te vertellen heeft. Als empathisch luisteraar ben je bezig met de ander, je voert het gesprek met interesse in de ander. In het gesprek ben je erop gericht om de ander echt te horen, te begrijpen en zijn gevoelens te onderkennen. Je moedigt de ander aan om meer te vertellen en als je reageert, check je of je goed hebt begrepen wat de ander heeft verteld. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je reageert vanuit je eigen referentiekader en voorbij gaat aan wat de ander bedoelt.

Wat doe je als je empathisch luistert?

  • Rust nemen: je laat korte stiltes vallen voordat je reageert op de ander.
  • Parafraseren: je herhaalt in eigen woorden wat de ander heeft gezegd.
  • Implicaties weergeven: je laat zien dat je de lijn van denken hebt begrepen door (voorzichtig) vooruit te denken op wat de ander heeft gezegd.
  • Weergeven van gevoelens: je verwoordt wat je ziet aan emoties van de ander.
  • Uitnodigen: je nodigt de ander uit om meer te vertellen.
  • Belangstelling en begrip tonen, met non-verbaal gedrag: je maakt oogcontact, je knikt, je leunt voorover in de richting van de spreker, je ‘humt’.

Empathisch luisteren geeft de ander ruimte. De ander voelt zich gezien en gehoord. Empathisch luisteren is het tegenovergestelde van autobiografisch luisteren. In tegenstelling tot autobiografisch luisteren, gaat empathisch luisteren ons niet ‘als vanzelf’ af. Er valt nog veel te leren!

© volwassenenleren.nl (2018)