Feedback  

“Feedback is een reactie op een product, resultaat of iemands uitvoering van een taak, dat bedoeld is als basis voor verbetering – om de kloof tussen het beoogde niveau en het huidige niveau te dichten.” (Tijdwinst, 2022).

Dit is de definitie die Arkalgud Ramaprasad in januari 1983 heeft gegeven. Het was toen al een begrip dat veel gebruikt werd in managementtheorieën en het viel hem op dat er een variëteit aan definities en omschrijvingen werd gebruikt. Ook in andere disciplines was er niet één gelijkluidende en geaccepteerde definitie van het concept ‘feedback’ te vinden. Hij vond dit niet handig voor de communicatie en, nog belangrijker voor hem, hij vond dit niet goed voor het uitwisselen van kennis tussen individuen en disciplines (Ramaprasad, 1983).

Deze omschrijving kent drie belangrijke elementen en bij ieder element hoort een voorwaarde waaraan de feedback moet voldoen:

  1. De focus van de feedback is een product, resultaat of uitvoering van een taak. Voorwaarde: het gaat dus nooit om een persoon.
  2. Er is sprake van een niveau en van een beoogd niveau. Voorwaarde: hierover kan alleen gesproken worden als er ook gegevens over zijn.
  3. Het doel van feedback is verbetering. Voorwaarde: wees concreet en precies zodat de ander iets met de feedback kan.

Feedback is ook een middel om te werken aan gedragsverandering. Bij het geven van feedback op het gedrag van iemand, moet je meer je best doen om het gedrag los te koppelen van de persoon (punt 1). Het is daarom effectief om feedback op gedrag te formuleren als ik-boodschap. Hierbij kan het volgende model worden gebruikt (Van der Horst et al., 2010):

  1. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het gedrag van de ander.
  2. Geef aan wat voor gevoel jij daarbij krijgt.
  3. Geef aan wat voor jou het gevolg is.
  4. Geef aan hoe je het liever zou willen.

© volwassenenleren.nl (2022)

Referenties

Ramaprasad, A. (1983). On the definition of feedback. Behavioral Science, Volume 28, p. 4-13.

Tijdwinst.com. (2022). “Wat is feedback?” – 4X niet wat je denkt! Retrieved: 05-05-2022. https://feedbackgeven.nl/feedback-geven/

Van der Horst, A., Hoogstraten, P., Meyer H., Serlie, A., Wanrooy, M. et al. (2010). Groot Psychologisch Modellenboek, 51 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen. Culemborg: Van Duuren Management.