EVC

EVC is een afkorting van Erkenning van Verworven Competenties. Het begrip is in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd. Het onderliggende idee is dat iedereen in zijn leven dingen (bij)leert in het (vrijwilligers)werk, scholingstrajecten en daarbuiten. EVC is een manier om deze opgedane kennis en ervaring (competenties) in beeld te brengen.

De competenties die jij hebt opgedaan, worden afgezet tegen de competenties die nodig zijn in een beroep of de competenties die je verwerft in een beroepsopleiding.

Het Nationaal Kenniscentrum EVC formuleert de doelen voor EVC als volgt (Nationaal Kenniscentrum EVC, 2023):[1]

  1. Het valideren van de vakbekwaamheid (kennis en kunde) van medewerkers volgens een Branche- of Beroepsstandaard. EVC is dan hét arbeidsinstrument om medewerkers op hun waarde te schatten.
  2. Het valideren van competenties gericht op het verwerven van vrijstellingen voor vaktechnische componenten van formele beroepsopleidingen onder toezicht van het Ministerie van OCW.

Om je competenties te valideren, doorloop je een bepaald traject: de EVC-procedure. [2]
Kernelement binnen de EVC-procedure is het opbouwen van een portfolio. In Nederland zijn er verschillende organisaties die EVC-trajecten aanbieden – veelal brancheorganisaties – en je begeleiden bij het doorlopen van de procedure. In Vlaanderen spreekt men van een Ervaringsbewijs en kan een door de overheid erkend opleidingscentrum, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zo’n ervaringsbewijs verzorgen.

© volwasseneneleren.nl (2023)

Voetnoten

[1] Het Nationaal Kenniscentrum EVC bewaakt in Nederland de kwaliteit van de EVC-aanbieders en het beheert het register van erkende EVC-aanbieders en ervaringscertificaten. De Stichting van de Arbeid heeft de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC aangewezen voor het functioneren van het EVC-stelsel en de kwaliteitsbewaking.
[2] In Nederland maakte de FNV Vrouwenbond zich hard voor dit concept, om herintredende vrouwen – met breuk in hun carrière en/of verouderde opleiding – meer kans te geven op de arbeidsmarkt (Wikipedia, 2023).

Referenties

Nationaal Kenniscentrum EVC. (2023). EVC draagt bij aan duurzame inzetbaarheid! Retrieved: 01-08-2023. https://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/
Wikipedia. (2023). Erkenning van verworven competenties. Retrieved: 26-07-2023 https://nl.wikipedia.org/wiki/Erkenning_van_verworven_competenties