Portfolio

Een portfolio is een verzameling of overzicht van iemands werk of prestaties.
In het onderwijs wordt het portfolio op 3 verschillende manieren gebruikt:

  1. Als bewijs van kunnen voor een toelating op een opleiding, veelal voor creatieve beroepsopleidingen.
  2. Als bewijs van het behalen van leerdoelen aan het eind van een opleiding of als eindresultaat van een EVC-procedure – Eerder Verworven Competenties (summatief karakter).
  3. Als middel om het leerproces van studenten in kaart te brengen (formatief karakter).

De bewijsstukken en werken kunnen op papier zijn of digitaal. Denk aan werkstukken, teksten, filmpjes, tekeningen, foto’s, cijferlijsten, certificaten en diploma’s. Ook het portfolio zelf kan op papier en digitaal, al wordt het portfolio wel steeds digitaler.
Was het gebruik in het onderwijs eerder vooral gekoppeld aan creatieve beroepen en opleidingen, met de invoering van het competentiegerichte leren neemt ook het gebruik van portfolio’s én de soorten portfolio’s toe. Wat je zoal aan termen tegen kunt komen: ontwikkelingsportfolio, reflectieportfolio, dossierportfolio, gedragsportfolio, showcaseportfolio, kwalificerend portfolio, informatieportfolio, leerportfolio, presentatieportfolio, analyseportfolio.

Het is bekend dat toetsen en examens lang niet altijd recht doen aan het kunnen van lerenden. Het portfolio wordt dan ook gezien als een goed alternatief. Maar dan moeten ze ook goed zijn. Onderzoek naar portfolio’s en hun beoordelingen in het mbo levert geen eenduidig inzicht op in de mate waarop ze betrouwbaar en valide zijn. (Kennisrotonde, 2022). Deze zijn afhankelijk van de manier waarop opleidingen ze samenstellen en beoordelen.

© volwassenenleren.nl (2023)

Referenties

EVC. Wat is EVC? Retrieved: 08-05-2023
https://evc-centrum-nederland.nl/wat-is-evc/

Kouwenberg, M & Teurlings, H. (2022). Kan met de portfoliomethodiek betrouwbaar en summatief getoetst worden in het mbo? Den Haag: Kennisrotonde. Retrieved: 08-05-2023
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/portfolios-betrouwbaar-en-valide-toetsen-in-het-mbo

SLO (2021). Overzicht portfolio’s gericht op 21e-eeuwse vaardigheden. Retrieved: 08-05-2023
https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/overzicht/overzicht-portfolio/

Snel. T. (2004). Wildgroei in portfolio’s. In: Onderwijsblad nummer 6, 2004. Retrieved: 08-05-2023.
https://onderwijsblad.nl/article.asp?ArtikelID=3649

Wikipedia. Portfolio. Retrieved: 08-05-2023
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portfolio