VUT-model

Het VUT-model wordt gebruikt in het onderwijs om structuur aan te geven in opdrachten en taken die leerders gaan uitvoeren. Het is een eenvoudig model, dat helpt om een opdracht, taak of oefening systematisch aan te pakken. Het kan worden gebruikt bij simpelere en complexer taken.

Het VUT-model bestaat uit 3 stappen:
V= Vooruitkijken
U= Uitvoeren
T= Terugkijken

Het vooruitkijken is bedoeld als voorbereiding op de uitvoering van de taak. Het helpt om na te denken over de inhoud en de aanpak (product en proces). Je kunt hierbij denken aan ‘warming up’, introduceren van het onderwerp, motiveren, voorkennis activeren; richten van de aandacht.
Met het vooruitkijken stimuleer je een adequate leerhouding. Met name leerders met weinig leerervaring hebben de neiging om meteen te beginnen aan een taak zonder goed te kijken wat er van hen wordt gevraagd. Dit helpt niet altijd om een opdracht goed te maken, wat weer kan leiden tot minder motivatie. Ook maken zij minder gebruik van hun eigen voorkennis, terwijl de vraag ‘wat weet je er al van?’ juist stimulerend en motiverend kan werken.

Het uitvoeren spreekt voor zich. Het gaat om het oefenen, uitwerken of toepassen van het geleerde.

Bij het terugkijken gaat het om reflectie op de uitvoering van de taak, om nagaan wat je ervan hebt gemaakt en hebt geleerd. Leerders kunnen reflecteren op zowel het product als het proces. Beginnende leerders hebben vaak de neiging om deze stap over te slaan, ‘klaar is klaar’, reflecteren moeten zij nog leren. Vragen om dit reflecteren te stimuleren zijn bijvoorbeeld: hoe heb je het gedaan, wat lukte goed/minder goed, wat wil je nog een keer oefenen, wat weet/kun je nu beter, ben je tevreden, hoe ga je verder? De doelen van terugkijken zijn: meer zicht krijgen op de eigen leerresultaten, op de eigen aanpak en (nieuwe) leerwensen.

© volwassenenleren.nl (2019)

Referenties

Wind, M. (samenstelling). (2019). Handreiking NT2. Voor vrijwillige taalcoaches. (z.j.) Alfa-college.
Het VUT model – Een handig hulpmiddel. Retrieved:02-05-2019. https://taalcoachingdrv.blogspot.com/2015/12/het-vut-model-een-handig-hulpmiddel.html