Eisenhowermatrix

Iedere volwassenen die iets wil bereiken, kan baat hebben bij de Eisenhowermatrix*. Het is een hulpmiddel bij het reflecteren op tijdsbesteding en bij het stellen van prioriteiten.

Eisenhowermatrix

De matrix heeft twee assen belangrijkheid en urgentie. Belangrijkheid van activiteiten is gerelateerd aan resultaten en doelen. Urgentie heeft te maken met de druk en verwachtingen van buiten en met zichtbaarheid.

vl-eisenhouwermatrix

In kwadrant I staan de taken die echt nu moeten, omdat ze èn belangrijk èn urgent zijn.

Kwadrant II is het kwadrant van de kwaliteit en de lange termijn: het gaat om planning, voorbereiding en preventie.

Kwadrant III is het kwadrant waarin vooral die activiteiten staan, die moeten onder druk van buitenaf. Het zijn die activiteiten waarvan achteraf blijkt dat ze weinig tot niets hebben bijgedragen aan de eigen doelstellingen.

Kwadrant IV noemen Covey et al. (2000) het kwadrant van de verspilling. Deze activiteiten leiden af van de echt belangrijke activiteiten.

Kwadrant II is het belangrijkste kwadrant voor het realiseren van eigen doelstellingen. In dit kwadrant wordt ruimte gecreëerd voor eigen prioriteiten, zoals de eigen ontwikkeling, de balans tussen werk en gezin, lummeltijd die nodig is om goed te functioneren, een opleiding, de zorg voor een goede vriend of muziek maken naast het werk.

* Dwight D. Eisenhower (1890-1969) is de eerste geweest die de begrippen urgentie en belangrijkheid heeft verbonden met tijdmanagement. Stephen Covey (1932-2012) heeft het model op de kaart gezet. De matrix is zowel toepasbaar op personen als op organisaties.

© volwassenenleren.nl (2016)

Referenties

Bron: Covey, S.R., Merrill, A.R. en Merril, R.R. (2000). Prioriteiten. Effectieve keuzes in leven en werk. Antwerpen/Amsterdam: Business Contact.

Save

Save

Save

Save

Save