Kolb: de leercyclus

David Kolb (1939) is een Amerikaans leerpsycholoog en heeft het leren van mensen jarenlang bestudeerd. Hij is niet zo zeer bezig met wat mensen leren, maar is geïnteresseerd in het hoe van het leren: wat gebeurt er als mensen leren? Hij ziet leren als een continu proces en mensen die leren doorlopen een bepaalde cyclus. Hij spreekt over een leercyclus waarbij concrete ervaringen het startpunt zijn en hij onderscheidt in deze cyclus vier fasen:

  • Mensen leren van concrete ervaringen.
  • Zij observeren deze ervaringen en reflecteren hierop: wat is er gebeurd, wat is het effect?
  • Vervolgens analyseren zij deze ervaringen en de reflecties hierop en abstraheren deze. Zij verbinden deze aan theoretische kaders of patronen, waardoor er nieuwe inzichten ontstaan.
  • Deze nieuwe inzichten toetsen zij en ze experimenteren ermee. Dit levert weer nieuwe ervaringen op die zij kunnen observeren en waarop zij kunnen reflecteren. En zo gaat het steeds verder en leren mensen op een steeds dieper niveau.

Kolb zegt dat het leren pas effectief is als een leerder deze vier fasen doorloopt

Kolb baseert zijn inzichten op de ideeën van Kurt Lewin, Jean Piaget en John Dewey (zie ook Grootmeester John Dewey: Ervaringsleren en actief burgerschap).

© volwassenenleren.nl (2018)

Referenties

Van der Horst, A., Hoogstraten, P., Meyer H., Serlie, A., Wanrooy, M. e.a. (2010). Groot Psychologisch Modellenboek, 51 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen. Culemborg: Van Duuren Management.

J. Hendriksen (2014). Cirkelen rond Kolb. Begeleiden van leerprocessen. Amsterdam: Boom Nelissen.