Leervermogen

Voor de term leervermogen zijn verschillende omschrijvingen in omloop. [1]
De meest basale omschrijving is: Het vermogen van de hersenen om te kennen, weten of leren. (Encyclo.nl, 2021)[2]

Maar leervermogen is geen statisch iets, door te leren ontwikkel je ook leervermogen en breid je het uit. Zo schrijft Sanneke Bolhuis: “Leervermogen betekent het in staat zijn tot leren en het verder ontwikkelen van leermogelijkheden.” (Bolhuis, 2016, blz. 242). 

Leervermogen is vergelijkbaar met het taalvermogen. Iedereen wordt geboren met een aangeboren taalvermogen maar “… zonder input komt het talige brein überhaupt niet op gang, dan blijft de language faculty onaangeroerd.” (Helsloot, 2019).

Bovendien is leervermogen als ‘vermogen’ niet zichtbaar, net als het taalvermogen. Het wordt pas zichtbaar als je er iets meedoet. Vandaar dat andere beschrijvingen vaak uitgebreider zijn en ook aspecten als kennis, vaardigheden, houding, kunnen toepassen en dergelijke opgenomen zijn in de omschrijving.

Twee voorbeelden zijn:

  1. “Het leervermogen is het in staat en bereid zijn om in verschillende situaties op adequate wijze (verder) te leren (betekenis toe te kennen), op basis van geïntegreerde leerkennis, leervaardigheden en leerhoudingen.” (Bolhuis, 2016, blz 242).
  2. Een definitie voor de competentie leervermogen is de mate waarin je in staat bent om nieuwe informatie op te nemen en deze ook in de dagelijkse praktijk toe te passen. Voor dit laatste is motivatie van groot belang. (CPV, 2011).

© volwassenenleren.nl (2021)

Noten

1. Zie hiervoor onder andere de verschillende omschrijvingen van het begrip op Ensie.
www.ensie.nl/betekenis/leervermogen.
2. In deze beschrijving worden twee synoniemen gegeven voor leervermogen, namelijk kenvermogen en cognitie: www.encyclo.nl/begrip/leervermogen.

Referenties

Bolhuis, S. ((2016). Leren en veranderen. Emotie, gedrag en denken. Bussum: Coutinho.

CPV. (2011). Definitie Leervermogen – Toepassen en voorbeelden. Retrieved: 28-10-2021. Competentiesvoorbeelden.nl. Leervermogen.
www.competentiesvoorbeelden.nl/2011/11/19/leervermogen.

Encyclo.nl. (2021). Leervermogen. Retrieved: 28-10-2021
www.encyclo.nl/begrip/leervermogen.

Helsloot, K. (2019). Talen en talen leren: grenzeloos begrensd. Retrieved: 28-10-2021
www.volwassenenleren.nl/talen-en-talen-leren-grenzeloos-begrensd/.