Leerpiramide van Bales

In de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw is voor het eerst in kaart gebracht welke vormen van leren meer en minder effectief zijn. Bales (1) heeft een leerpiramide ontworpen (zie figuur 1) waarin te zien is, welke manier van het aanleren van iets nieuws (bijvoorbeeld kennis, vaardigheden of een houding) het best blijkt te werken.

In de piramide is af te lezen dat lerenden dingen beter onthouden als ze actief betrokken zijn bij het aanleren ervan (Dale, 1954). Als lerenden elkaar iets leren of direct iets nieuws uitvoeren, dan leren en onthouden ze daar circa 90% van. Van een college onthouden ze slechts 5%  (NTL, 2016). De percentages van wat men onthoudt van andere vormen van leren, bijvoorbeeld door te lezen, door deel te nemen aan discussiegroepen of door demonstraties, bewegen zich tussen deze uitersten.

Volgens Dado (Dado et al., 2008) wordt er in leerprocessen gebruik gemaakt van verschillende manieren van leren. Het ‘doen’ alleen komt zelden voor. Actief leren bestaat naast de andere vormen die worden gebruikt voor het leren van kennis, vaardigheden en houding. Het gaat om een samenspel van vormen van leren.

Het actief betrekken van lerenden tijdens het leren blijkt meer vruchten af te werpen dan sec het laten onthouden. De lerenden leren onder andere beter samen te werken en ook meer zelfstandig te leren. Daarnaast kan het actief betrekken van lerenden ook motiverend werken voor een leven lang leren.

Piramide van Bales

Leerpiramide van Bales

© volwassenenleren.nl (2016)

Referenties

Dado, E., Van der Stoel, A., Mevissen, S. & Borgers, J. (2008). Towards an Efficient and Effective Corps of Engineers – Supporting Interactions between Education, Research and Practice. In proceedings of the ISMS Conference on Comprehensive Approach. Denmark.

Dale, E. (1954). Audio-visual methods in teaching. New York: Dryden Press.

NTL (Institute for Applied Behavioral Science). (2016). About the Learning Pyramid. 14-11-2016. http://homepages.gold.ac.uk/polovina/learnpyramid/about.

(1) Er zijn geen bronnen gevonden van Bales zelf. Zijn piramide is het eerst genoemd in het werk van Dale (1954).