Mindmappen  

Mindmappen is een manier om – vanuit een thema of een vraagstelling – beelden, gedachten, ideeën, verbanden in kaart te brengen, op een grafische manier. In het centrum staat het thema of de vraagstelling en aan dit thema worden onderwerpen (woorden en/of beelden) gekoppeld, die een relatie hebben met het centrale thema. Aan deze onderwerpen kunnen ook weer onderwerpen worden gekoppeld (sub onderwerpen) en ook onderling kunnen er verbanden worden gelegd middels lijnen, pijlen e.d. Zo ontstaat er een grafisch vormgegeven semantisch ‘netwerk’, een visualisatie met lijnen, beelden, woorden en kleuren.

Mindmapping kan overal en door iedereen worden gebruikt, individueel en in teamverband, als het gaat om creëren/ideeën te genereren, te verhelderen/begrijpen, te ordenen en te onthouden. In teamverband bijvoorbeeld bij brainstormsessies, individueel bijvoorbeeld om je gedachten te ordenen of een presentatie voor te bereiden.

Het visuele karakter speelt een rol van betekenis bij het onthouden. Dit helpt om informatie voor de geest te halen bijvoorbeeld tijdens presentaties of examens. Mindmapping wordt dan ook veel gebruikt in het onderwijs en in een studie toont Johns Hopkins aan dat de cijfers van studenten die gebruik maken van mindmappen, met 12% stijgen. (Mindmapping.com, 2022) Ook wordt gezegd dat mindmapping een goed hulpmiddel is voor dyslectici.

Mindmaps worden gemaakt op papier of een bord – dan is de hele mindmap te zien – en op de computer. Het voordeel van een digitale mindmap is dat deze veel groter kan worden en dat de verbanden naar behoefte verborgen kunnen worden of juist opgevraagd.

Hieronder staat een voorbeeld van een deel van de mindmap die Frank Bovenkerk heeft gemaakt als voorbereiding op zijn artikel over Gamification voor www.volwassenenleren.nl.

Voorbeeld van een Mindmap

© volwassenenleren.nl (2022)

Referenties

Mindmapping.com. (2022). Mindmappen in het onderwijs. Retrieved: 04-09-2022.
https://www.mindmapping.com/nl/mind-mapping-in-het-onderwijs

Saeijs, Y. (z.j.), Inspiratie-reader Mindmappen in de klas. Uitgever: Onderwijs maak je samen.
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2011/09/OMJS_Mindmappen_single_page_v1-2-2.pdf

Wikipedia. (2022). Mindmap. Retrieved: 04-09-2022.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap