RET, Rationeel-emotieve therapie

De Rationeel-emotieve therapie (RET), is een therapie met als doel het functioneren van mensen te verbeteren. (1) Middels een simpel A-B-C-model leer je ongemakkelijke situaties beter aan te kunnen en daardoor beter te functioneren.

Het A-B-C-model

A= Activating Event: de gebeurtenis.
B= Beliefs: de gedachten en ideeën die je hierbij hebt.
C= Consequences: gedrag en emoties.

Het idee is, dat niet de gebeurtenis zelf (A) bepaalt hoe wij ons voelen, maar de manier waarop wij tegen een gebeurtenis aankijken (B). De manier van kijken brengt emoties en gedrag (C) teweeg. Zijn de gedachten en ideeën belemmerend voor je functioneren, dan kun je proberen anders naar de situatie te kijken. Als je anders naar een gebeurtenis kunt kijken, veranderen je gedachten, ga je je anders voelen en anders gedragen, waardoor je weer beter gaat functioneren. In de RET zijn hier allerlei verschillende oefeningen voor.

Een voorbeeld:
A: De gebeurtenis: Elsa heeft te maken met veranderingen in haar werk. Een collega heeft een paar van haar taken toegewezen gekregen.
B: Gedachten van Elsa: ik word op een zijspoor gezet, ik functioneer niet goed.
C: Emotie en gedrag van Elsa: ze gaat met minder zin naar haar werk en mijdt haar collega.
De manier waarop Elsa naar de situatie kijkt, haar gedachten, haar interpretatie van deze situatie, zijn niet effectief en belemmeren haar in haar gedrag.

Wat zou Elsa ook kunnen denken?

  • Ik heb nog genoeg leuke en zinvolle taken.
  • Ik heb nu meer tijd voor andere taken.
  • Mijn collega doet deze taken zeer goed.

Als Elsa op een andere manier naar de situatie kan kijken, dan is de weg vrij om weer met goede zin naar haar werk te gaan en om gewoon met haar collega om te blijven gaan.

Docenten en begeleiders zijn geen therapeuten, maar kunnen zeker iets met de ideeën uit de RET doen. Voor zichzelf, want ook zij kunnen – net als Elsa – last hebben van een manier van kijken naar een situatie, waardoor ze minder goed functioneren. Zij kunnen ook iets hebben aan de RET voor degenen die zij begeleiden, door hen te helpen een lastige situatie te analyseren en er anders naar te leren kijken en irreële gedachten terug te brengen tot reële proporties. Gedachten als: ‘ik mag geen fouten maken’ of ‘dit is veel te moeilijk voor mij’ kunnen het leren in de weg staan.

© volwassenenleren.nl (2019)

Noten

(1) De grondlegger van de RET, Albert Ellis (1913 – 2007) heeft later de naam van zijn therapie veranderd in REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT). Een aantal van de ideeën zijn verwerkt in andere vormen van therapie, zoals de cognitieve gedragstherapie.
Er zijn verschillende boeken en handleidingen waarmee je ook zelf kun ‘RETten’.

Referenties

CCGT, Centrum Cognitieve Gedragstherapie. (2019). Capita Selecta – september 2003: Is de RET wetenschappelijk te noemen. Retrieved: 01-03-2019. <https://web.archive.org/web/20120219112619/http://www.ccgt.nl/capita_sept03.htm>.
IDEE Psychologisch bureau. (2019). RET (Rationeel Emotive Therapie). Retrieved :01-03-2019. <http://www.idee-pmc.nl/psychotherapie/ret_therapie.html>.
Leren.nl. (2019). Leren > Cursus > Persoonlijke effectiviteit > RET > Stappenplan > Stap 8. Retrieved :01-03-2019.
<https://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/ret/stap8-oefenen.html>.
IJzermans, T & Dirkx, C. (2001). Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Omgaan met emoties op het werk: de Rationele Effectiviteits Training. Zaltbommel: Thema.
Wikipedia. (2019). Rationeel-emotieve therapie. Retrieved 01-03-2019. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Rationeel-emotieve_therapie>.