Motivatie

Motivatie is een complex begrip. Het begrip verwijst naar dàt wat je drijft, wat je beweegt om dingen te doen of te laten en het verwijst ook naar de intensiteit ervan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie staat voor motivatie die uit de persoon zelf komt, extrinsieke motivatie staat voor de motivatie die van buitenaf komt. (Radboud Teaching and Learning Centre, 2021). Denk bij extrinsieke motivatie bijvoorbeeld aan beloning en straf.

De scheidslijn tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie is echter niet heel strak te trekken. Intrinsieke motivatie kan nooit helemaal alleen iets zijn van de persoon zelf. Iedereen is ook een product van zijn opvoeding, van sociale, economische en culturele omstandigheden en deze spelen – in meer of mindere mate – door in de motivatie.

De motivatie van een persoon wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen die hij heeft van zichzelf, van het succesvol afhandelen van taken en van de moeilijkheidsgraad van taken (Karels, 2020). Wanneer iemand verwacht dat hij niet succesvol zal zijn met betrekking tot een specifieke taak, zal hij minder gemotiveerd zijn om deze taak uit te voeren.
Problemen met motivatie kunnen het leren en ontwikkelen in de weg staan, de lerende ‘blokkeert’. Veranderingen in gedrag en prestaties kunnen signalen zijn van verminderde motivatie en er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de motivatie afneemt. Om motivatieproblemen aan te pakken is het dan ook zinvol om te kijken naar: [1]

  •  de situatie (thuis, werk, onderwijs),
  • het onderwijssysteem en de aansluiting in de studiegroep en met docenten/begeleiders,
  • de lerende zelf
  • en de invloed van directe collega’s en mede-cursisten.

© volwassenenleren.nl (2021)

Voetnoten

1: Deze indeling is gebaseerd op die van Ton van der Valk (2017). Oorzaken van motivatieproblemen in VO en MBO en is ‘vertaald’ naar volwassenen in leersituaties.

Referenties

Karels, M. (2020). Motivatie. Retrieved: 07-01-2021. https://wij-leren.nl/motivatie-onderwijs-zelfdeterminatietheorie

Leren.nl. (2021). Motivatie. Retrieved: 07-01-2021. https://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-is-motivatie.html

Valk, Jan van der. (2017). Oorzaken van motivatieproblemen in VO en MBO. Retrieved:07-01-202 https://motivatiespiegel.nl/een-oplossing-voor-motivatieproblemen

Radboud Teaching and Learning Centre. (2021). Motivatie. Retrieved: 07-01-2021. https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/didactiek-en-begeleiden/motiveren/

Wikipedia. (2021). Motivatie. Retrieved: 02-01-2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie