Lewin: 3-stappenmodel voor geplande verandering

Het 3-stappenmodel voor geplande verandering is ontwikkeld door Kurt Lewin (1890 – 1947, psycholoog). (Wikipedia, 2021).

Verandering gaat volgens Lewin niet vanzelf. Wil een verandering succesvol zijn, dan moet deze gestuurd worden: geplande verandering. In dit veranderingsproces onderscheidt hij drie stappen of fasen.

Stap 1: Unfreezing
Er is sprake van een gevestigde situatie die echter niet meer voldoet. Verandering kan niet plaatsvinden zonder het bestaande evenwicht te verstoren: ‘unfreezen’ (ontdooien). Dit gaat niet gemakkelijk en is een lastig proces. Het resultaat van deze fase moet zijn dat mensen gemotiveerd zijn om dingen te veranderen. In welke richting deze verandering gaat is nog niet zeker.

2. Stap 2: Moving
Deze fase wordt gekenmerkt door analyse, uitproberen en evalueren van verschillende mogelijkheden (trial and error). Het is een actieve en onderzoekende fase waarin steeds opnieuw wordt verkend welke gedrag uiteindelijk wenselijk is en waarin dit gedrag wordt geleerd.

3. Stap 3: Refreezing
In deze fase wordt het nieuw aangeleerde gedrag bestendigd. Er ontstaat een nieuw evenwicht, een nieuwe ‘gevestigde’ situatie. Voorwaardelijk hierbij is, dat het nieuwe gedrag passend is bij de andere gedragspatronen, bij de persoonlijkheid en ook bij de omgeving van de lerenden. Precies hierom zegt Lewin dat succesvolle verandering een groepsactiviteit is. Als groepsnormen en -routines niet mee veranderen, zullen veranderingen op individueel niveau nooit bestendigen.

Dit model wordt door velen gezien als dè bijdrage van Lewin aan het denken over organisatieverandering. Dit was niet zijn intentie. Hijzelf zag dit model niet los van andere thema’s die hij heeft uitgewerkt in relatie tot verandering. Hij werkte aan een geïntegreerde benadering voor het analyseren, begrijpen en sturen van veranderingen op het niveau van groepen, organisaties en maatschappij (Burnes, 2004).

© volwassenenleren.nl (2022)

Referenties

Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. Journal of Management Studies, 41(6), p. 977-1002.

Wikipedia. (2021). Kurt Lewin. Retrieved: 14-12-2021.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin