Johari window

Het Johari window is een kader om te kijken naar gedrag tussen mensen. Het is ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955, in een periode waarin de belangstelling voor het bestuderen van dagelijks menselijk gedrag groeit en er theorieën over worden ontwikkeld. Luft had een vooruitziende blik. In zijn inleiding in het boek Of Human Interaction in 1969 schrijft Luft: “I believe that human interaction in a relatively free and unstructured setting soon will become a major preoccupation of behavorial scientists rather than a peripheral interest as it has been for several decades. ”(1969, blz 4).

Inmiddels zijn we ontelbare modellen en publicaties over menselijk gedrag verder en opvallend is dat het Johari window niets van zijn belang en helderheid heeft verloren.

Figuur: Johari Window

Het Johari window helpt je om het bewustzijn over en inzicht in de interactie tussen mensen te vergroten. Het venster bestaat uit vier kwadranten die de bekendheid en onbekendheid aangeven van gedrag, gevoelens en motieven. Het eerste kwadrant is de Open ruimte. Deze ruimte staat voor het gedrag, de gevoelens en motieven die bekend zijn bij jezelf en bij anderen. Hierover kunnen mensen met elkaar communiceren. De communicatie wordt een stuk lastiger bij kwadrant 2 Blind. Mensen handelen op basis van informatie over gedrag, gevoelens en motieven van jou, maar over deze kennis beschik jij zelf niet. Het gedrag van de anderen is voor jou dan ook moeilijk te plaatsen. Dit geldt in dezelfde mate voor kwadrant 3 Verborgen. Alleen dan omgekeerd. Jij brengt zelf weinig naar buiten over jezelf, omdat de situatie nog niet veilig genoeg is, of zaken kunnen te privé of nog niet aan de orde zijn. Het gevolg is dat anderen het gedrag van jou niet goed kunnen plaatsen. In kwadrant 4 Onbekend staat alles wat niet bekend is – of onbewust is – bij jezelf en bij anderen.

De omvang van de kwadranten is niet absoluut. Naarmate de onderlinge veiligheid toeneemt, kun je meer open zijn over jezelf en zullen de andere vakken kleiner worden. Als je meer openheid geeft, maak je het makkelijker voor anderen om feedback te geven. Kwadrant 2 wordt dan kleiner. Goede feedback helpt je van je blinde vlekken af te komen. Het Johari window wordt dan ook vaak gebruikt als kader om feedback te geven. Maar zeker zo belangrijk is het om te leren om open te zijn over jezelf. Openheid is de sleutel tot positieve verandering.

© volwassenenleren.nl (2018)

Referenties

Heins, G. (2017). Aanspreken? Gewoon doen! Amsterdam: Boom.

Luft, J. (1969). Of Human Interaction. Palo Alto: National Press Books.

Quinn, R.E., Faerman S.R., Thompson, M.P. & McGrath, M.R. (1994). Handboek Managementvaardigheden. Schoonhoven: Academic Service Economie en Bedrijfskunde.

Ten Bos, R., Van der Ham, M.A.J.W. (2003). De Manager. Leer- en praktijkboek. ‘s – Gravenhage: Reed Business Information BV.