Flow

Het begrip ‘flow’ verwijst naar een mentale toestand waarin iemand zo opgaat in zijn eigen bezigheden (Wikipedia, 2021a) alsof hij zich mee laat voeren door een stroom (flow).

Mihaly Csikszentmihalyi (psycholoog) introduceerde het begrip (Wikipedia, 2021b). [1] In een Tedtalk vertelt hij hoe hij geïnteresseerd raakt in de vraag wat bijdraagt aan een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. [2] Hij gaat onderzoeken wanneer mensen zich in het dagelijks leven echt gelukkig voelen.
In interviews met creatievelingen ontdekt hij dat zij zich het gelukkigst voelen als zij zo in beslag genomen worden door het proces van creëren dat ze het gevoel hebben samen te vallen met dit proces, dat de taak ‘automatisch’ gaat, haast buiten henzelf om. De vraag die hij zich vervolgens stelt, is hoe je meer flow kunt beleven in het alledaagse leven.

Flow ontstaat als je bezig bent met dingen die je echt leuk vindt, waarin je je kunt verliezen. Dat kan van alles zijn en is niet alleen gekoppeld aan werk. Er moet een uitdaging in de taak zitten en je moet over een hoge mate van vaardigheid beschikken om de taak te kunnen uitvoeren.

In het Ervaringsfluctuatiemodel van o.a. Mihaly Csikszentmihalyi (figuur 1), staan 8 verschillende gemoedstoestanden die ontstaan als mensen een bepaalde taak moeten uitvoeren. De horizontale as geeft de mate van vaardigheid (bekwaamheid) weer, de verticale as het niveau van uitdaging (moeilijkheidsgraad). In de figuur zie je dat er ‘flow’ ontstaat als de taak op beide assen hoog scoort. Scoort de taak op beide assen laag, dan ontstaat er apathie Csikszentmihalyi (1997).

Volgens Csikszentmihalyi zijn de gebieden ‘opwinding’ en ‘controle’ de gebieden van waaruit je flow kunt bereiken. Vanuit opwinding kun je flow bereiken door je vaardigheden te vergroten; vanuit controle door de uitdaging te verhogen Csikszentmihalyi (1997).

 

Figuur 1 Ervaringsfluctuatiemodel, Czikzentmihalyi (1997).

 

 

© volwassenenleren.nl (2021)

Noten

[1] Het begrip flow is een begrip uit de positieve psychologie, met als grondleggers Mihaly Csikszentmihaly en Martin Seligman. https://nl.wikipedia.org/wiki/Positieve_psychologie
In deze stroming binnen de psychologie vindt men dat in de traditionele psychologie de nadruk te veel ligt op ontdekking en genezing van psychische problemen als depressie, burn-out e.d. De mensen met psychische problemen worden hierdoor te veel slachtoffer gemaakt (Wikipedia, 2021c).

[2] TED. (2004). Mihaly Csikszentmihaly, TED2004: Over flow. Retrieved: 01-08-2021. www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=nl/

Referenties

Csikszentmihaly, M. (1997). Finding flow: the psychology of engagement with everyday life. New York, Basic Books.
www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=nl/

Wikipedia. (2021a). Flow (mentale toestand). Retrieved: 01-08-2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Flow_(mentale_toestand)

Wikipedia. (2021b). Mihaly Csikszentmihalyi. Retrieved: 01-08-2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi

Wikipedia. (2021c). Positieve psychologie. Retrieved: 01-08-2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Positieve_psychologie