Appreciative Inquiry

Appreciative inquiry zou je in het Nederlands kunnen vertalen als ‘waarderend onderzoek’ (Kabalt en Tjepkema, 2012). Het is een manier van onderzoeken met bijzondere kenmerken: een positieve insteek, het denken in mogelijkheden en toekomstgericht. Deze manier van onderzoeken wordt vooral toegepast in situaties waarin mensen – vaak teams of bedrijven – met elkaar willen werken naar een helder toekomstperspectief of een gezamenlijk probleem willen oplossen. De deelnemers aan het onderzoek zijn nieuwsgierig en stellen vragen zonder meteen te oordelen.

De kracht van deze werkwijze zit vooral in het positieve perspectief en het kijken naar de mogelijkheden. De hedendaagse realiteit is niet het uitgangspunt, waardoor er vooral vernieuwende en creatieve inzichten komen die tot een gezamenlijke ambitie leiden.

Mensen onderzoeken een vraagstuk dus samen, meestal in 4 stappen (Kabalt en Tjepkema, 2012):

1 Discovery
Samen zoeken naar de positieve kern van het op te lossen vraagstuk of probleem. Gezamenlijk in kaart brengen wat er al gebeurd is en wat wel mogelijk is. Er ontstaat een gedeeld gevoel: ‘wij kunnen het probleem oplossen.’

2 Dream
Kijken naar de toekomst. Belangrijke vragen zijn: Hoe wil je dat de toekomst eruit ziet? Wat zou een ideale situatie zijn en wat zijn de mogelijkheden? De deelnemers aan het onderzoek maken beelden in de vorm van bijvoorbeeld collages, foto’s en films en wisselen deze uit.

3 Design
Ambitie formuleren. Met elkaar wordt een ambitie geformuleerd, waarbij een toekomstbeeld wordt vastgesteld; er wordt een ontwerp gemaakt van het ‘eindresultaat’.

4 Destiny
Gezamenlijk acties bedenken om de ambitie te kunnen realiseren, plannen worden omgezet in acties. Centrale vraag is wat wie met wie gaat doen om het gezamenlijk doel te kunnen behalen.

© volwassenenleren.nl (2020)

Referenties

Kabalt, J. & Tjepkema, S. (2012). Appreciative Inquiry: veranderen met energie. Utrecht: Kessels & Smit: The Learning Company.